بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

سخنان زیبا

- آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همۀ انسان‌ها برابرند. (مارتین لوتر‌کینگ)2- بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی. (رودی)


3- قطعاً خاک و کود لازم است تا گل سرخ بروید. اما گل سرخ نه خاک است و نه کود (پونگ)


4- بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و درانسان چیزی بزرگتر از فکر او. (همیلتون)


۵- عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند. (دیزرائیلی)


6- چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است. (امرسون)


7- به نتیجه رسیدن امور مهم ،


اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد. (چاردینی)


8- آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می‌کند چه بسا که توانای کارهای بزرگ را ندارد. (لاروشفوکو)


9- اگر طالب زندگی سالم و بالندگی‌رو می باشیم باید به حقیقت عشق بورزیم. (اسکات پک)


10- زندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست. (دوما)


11- دوست داشتن انسان‌ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است. (اسکات پک)


12- عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)


13- ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم. (اسکات پک)


14- جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)


15- هنر کلید فهم زندگی است. (اسکار وایله)


16- تغییر دهندگانِ اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می‌کنند. (والترنیس)


17- اگر زیبایی را آواز سر دهی ، حتی در تنهایی بیابان ، گوش شنوا خواهی یافت. (خلیل جبران)


18- روند رشد، پیچیده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد. (اسکات پک)


19- در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی. (آرنت)


20- برای آنکه کاری امکان‌پذیر گردد دیدگان دیگری لازم است، دیدگانی نو. (یونک)


21- شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)


22- آدمی ساخته‌ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشیده است. (مترلینگ)


23- اگر دریچه های ادراک شسته بودند،


انسان همه‌ چیز را همان گونه که هست می‌دید:بی‌انتها. (بلیک)


24- برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند. (بردیر فرانسوی)


25- هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید


زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است. (فرانکلین)


26- نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی


بلکه فقط باید سعی کنی خسته کننده نباشی. (هیلزهام)


27- هر قدر به طبیعت نزدیک شوی ، زندگانی شایسته تری را پیدا می‌کنی. (نیما یوشیج)


28- اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند. (نیچه)


29- زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)


30- برای کسی که شگفت‌زدۀ خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد. (اشنباخ)


31- تفکر در باب خوشبختی ، عشق ، آزادی ، عدالت ، خوبی و بدی،


تفکر دربارۀ پرسش‌هائیست که بنیاد هستی ما را دگرگون می‌کند. (ادگارمون)


32- «عقلانیت باز» آن عقلانیتی است که فراموش نمی‌کند که


«یکی» در «چند» است و «چند» در «یکی». (ادگارمون)


33- آرامش،زن دل‌انگیزی است که ،در نزدیکی دانایی منزل دارد. (اپیکارموس)


34- هیچ چیزدر زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)


35- تنها آرامش و سکوت سرچشمۀ نیروی لایزال است. (داستایوفسکی)


36- با عشق،زمان فراموش می شود و با زمان هم عشق.


37- علت هر شکستی،عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)


38- من تنها یک چیز می‌دانم و آن اینکه هیچ نمی‌دانم. (سقراط)


39- دانستن کافی نیست،باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)


40- تپه‌ای وجود ندارد که دارای سراشیبی نباشد! (ضرب‌المثل ولزی)


41- خداوند،روی خطوط کج و معوج، راست و مستقیم می‌نویسد. (برزیلی)


42- تو ارباب سخنانی هستی که نگفته‌ای،


ولی حرفهایی که زده‌ای ارباب تو هستند. (ضرب‌المثل تازی)


43- تا زمانیکه امروز مبدل به فردا شود انسان‌ها از سعادتی که


در این دم نهفته است غافل خواهند بود. (ضرب‌المثل چینی)


44- بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)


45- اگر می‌بینی کسی به روی تو لبخند نمی‌زند


علت را در لبان فرو بستۀ خود جستجو کن. (دیل کارنگی)


46- شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. (سقراط)


48- ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. (ادگار‌ آلن‌پو)


40- به جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستی یک شمع روشن کن. (ضرب‌المثل چینی)


50- برای اینکه بزرگ باشی نخست کوچک باش. (ضرب‌المثل هندی)


51- برای اینکه پیش روی قاضی نایستی، پشت سر قانون راه برو. (ضرب‌المثل انگلیسی)


52- به کارهای زشت عادت مکن زیرا ترک آن دشوار است. (ضرب‌المثل فارسی)


53- مانند علما بنویس و مانند توده مردم حرف بزن. (ضرب‌المثل هندی)


54- بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست.(حضرت علی علیه‌السلام)