بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

۱۳۸۸ خرداد ۱۷, یکشنبه

یک نظر و یک جواب


بتازگی متوجه شدم که دوست و همشهری عزیز مقیم خارج از کشور با نام ناشناس که برایش آرزوی سلامتی و سعادت مینمایم برای مطلب نماد منطقه آزاد ارس نظری نوشته اند که موجب بسی خوشحالی گردید . قبل از هرچیز باید به همشهری عزیز بگویم که اگر نام علمدار را بعد از نام گرگر آورده ام عمدی نبوده واین بر خلاف دستور زبان فارسی و ( جریان معرفه و نکره است ) اگر هم من چنین نوشته ام یک اشتباه سهوی بوده و لازم نبود شما هم وطن و همشهری بسیار عزیز بخاطرچنین مسئله بی اهمیتی بر آشفته شوید . علمدار و گرگر با همان عظمت و اقتدار بر جای خود باقی است و کلمه ای که این دو نقطه را بهم پیوند میزند هرچه میخواهد باشد . و در ضمن فکر نمیکنم هادی شهر کلمه نامناسبی باشد . نوشته اید من شاید سن کمتری داشته باشم و فکر نمیکنم نیم قرن و اندی سن کمی باشد . بهمین خاطر تمام نا مردمی ها و بی عدالتی ها و مانع تراشی هارا بچشم خود دیده ام و بهمین خاطر هم هست که سعی در معرفی شهرستان جلفا بتمام دنیا را دارم اگر باز هم به این وبلاگ مراجعه کردی به وبلاگهای شهرستان جلفا ، آلبوم شهرستان جلفا ، و انتخاب 86 و جلفا در تالارهای نیک صالحی و .... سری بزن دوست دارم با ارسال مطلب و مقاله و هرچیزی که شهر و شهرستانمان را بدنیا بشناساند یاریم فرمایید در ضمن در زیر عین نظر شما را نوشته ام امیدوارم موجب رفع دلگیری شما گردد .
سلام،آقای صادقی گرگری.خوشحالم بعدازمدتهاکه دورازوطنم هستم به آدرسی برخوردم که می توانم با همشهری های خودم ارتباط برقراربکنم ولی متاسفانه بازمشاده کردم شماهم باماهستیدولی قلمت بوی جدائی می دهد آخه اگرمنو وتواینقدرخوب می نوشتیم نمی گذاشتیم مدتهاپیش یک غریبه اسم شهرمارابه این راحتی عوض کند(البته فکرمی کنم شماآنقدرسن نداشته باشیدتابدانی همان آقایان جزنیت پرکردن درآمدمرکزاستان چیزی رادرسرنمی پروراندند،چون درآنصورت گمرگ جلفاراباآنهمه عظمت به بیابانهای مرکزاستان نمی کشیدندالبته صدهامورد دیگرهم هست ولی سن شمابه آن قدنمی دهد)حال می بینم نوشته ای (گرگرعلمدار).آخه قربونت برم توبرواز صدهانفرغیربومی بپرس که نام آن شهر (علمدارگرگر)بود یا(گرگرعلمدار)به هر حال درحال حاضرفرقی نداردچون ماآنقدربی تفاوت بودیم که سرگذشت بیمارستان، مصلی،باشگاههای ورزشی و...رامی بینیم ولی متاسفانه درفکربازتغییراسم باعظمت شهرمان هستیم؟؟ودیگران به فکردرآمدعوارض شهرداری شهرشان(تبریز)هستند؟اصلا"می توانی بصورت انگشت شماردرآمدیک روز عوارض شهرداری تبریز راازمحل همان گمرگ به غارت رفته جلفادرتبریزچقدراست ؟وباآن درآمدشهرداری چکارهامی تواندبکند؟که انجام هم می دهد؟فکرنمی کنم چون درآنصورت به جای این همه فکرهای عبث حداقل باقلمت نمی گذاشتی برجای مانده های گمرگ سابق جلفا به شهرهای ازمابهترون برود؟ویابابازی منطقه آزادتجاری منطقه جلفا یک بازی دیگری راشروع نمی کردند.زمانی کیلومترها آنطرفترشهری بهترازعلمدارگرگر(ببخشیدگرگرعلمدار)نبودولی حالا زمزمه های بخشداری وشایدفرمانداری راسرمی دهند.کجایندآن مدیران لایق گذشته که شبانه روززحمت کشیدندودرهمینمنطقه ای که الان بدنبال اسماءعتیقه هستیدشهرداری مهیاکردند.سعی کنید بدنبال کاربرای مردم ده ات درمنطقه آزادتجاری باشیدنه به دنبال نماد منطقه...

هیچ نظری موجود نیست: