بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

۱۳۸۸ خرداد ۲۴, یکشنبه

کتبه فارسی کلیسای سنت استپانوس
در اين‌ بنا فقط يك‌ سنگ‌ نوشته‌ فارسي‌ وجود دارد و آن‌ متعلق‌ به‌ قريب‌ يكصدوپنجاه‌ سال‌ پيش‌ ومشعر بر اين‌ است‌ كه‌ در سال‌ 1246قمري‌ (1830ميلادي‌) عباس‌ ميرزا نايب‌السلطنه‌، فرزند فتحعلي‌شاه‌ قاجار ، قريه‌ دره‌شام‌ جلفا را به‌ مبلغ‌ سيصدتومان‌ از محبعلي‌بيگ‌ نخجواني‌ ابتياع‌ كرده‌ و درآمد آن‌ رابه‌ كليساي‌ سن‌ استپانوس‌ و اجاق‌ دانيال‌ وقف‌ نموده‌ است‌. اينك‌ براي‌ مزيد استحضار خواننده‌ گرامي‌متن‌ مندرجات‌ سنگ‌ نبشته‌ مزبور را ذيلا مي‌آوريم‌:
بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحيم‌ و هو قديم‌. در عصر سلطنت‌ اعلي‌ حضرت‌ قدرقدرت‌ قضاتوامان‌ سكندرحشمت‌، دارا دربان‌، نواب‌ اشرف‌، حضرت‌ نايب‌السلطنه‌العليه‌، عباس‌ ميرزا، ارواحنا فداه‌ كه‌ خلف‌ ارشدنامدار جمجاه‌، ظل‌الله‌، فتحعلي‌شاه‌ قاجار است‌ ابقي‌الله‌ عمره‌ و سلطنه‌ و ادام‌الله‌ ملكه‌ كه‌ مرحمت ‌بي‌نهايت‌ در باره‌ كمترين‌ دعاگو سركيس‌ ولداستپان‌ ، خليفه‌ جلفاي‌ من‌قراء نخجوان‌ داشت‌، و گويا كه‌حسن‌ خدمت‌ كمترين‌ در پيشگاه‌ حضور والا جلوه‌گر شده‌ بود، بنا بر اين‌ قريه‌ دره‌ شام‌ را در تاريخ‌ سنه ‌1246 به‌ اين‌ كمترين‌ كه‌ دعاگوي‌ دولت‌ ابد مدت‌ شاهي‌ بودم‌ تيول‌ مرحمت‌ فرمودند كه‌ صرف‌ اوجاق‌ دانيال‌(ع ) نمايم‌ و دعاگوي‌ عمر و دولت‌ شاه‌ و شاهزاده‌ و اميرزاده‌ها باشم‌.
و در تاريخ‌ سنه‌ 1246 قريه‌ دره‌شام‌ را از عاليجاه‌ محبعلي‌ بيگ‌ نخجواني‌ به‌ مبلغ‌ سه‌ صد تومان‌ گرفته‌ ، وقف‌ اوجاق‌ دانيال‌(ع ) ساختيم ‌، كه‌ هر كس‌ در اين‌ مقام‌ مبارك‌ بعد از اين‌ خليفه‌ بوده‌ باشد ، اولا به‌ دولت‌ شاه‌ ايران‌ واجب‌ است‌ دعا نمايد ، ثانیا" لعنت‌ خدا و نفرين‌ رسول‌ بر آن‌ كس‌ شود كه‌ اين‌ قريه‌ را بفروشد، و يا به‌ بيع‌ گذارد و صرف‌ اجاق‌ ننمايد .
كتيبه‌ علي‌اشرف‌ نخجواني‌) سنه‌ 1247)
اين‌ كتيبه‌ بر سنگ‌ آهكي‌ سرخ‌ رنگي‌، از نوع‌ سنگهاي‌ خود بنا ، و به‌ خط نستعليق‌ متوسط نقره‌ و بربالاي‌ در ورودي‌ زير طاق‌ مقرنس‌ مدخل‌ كليسا نصب‌ گرديده‌ است‌.

هیچ نظری موجود نیست: