بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

۱۳۸۸ تیر ۲۸, یکشنبه

تبریک عید مبعث


گؤره سن من نییه یارب بئله نالان اولـــــــدوم؟
شعری از عارف نامی ارسباران نباتی

گؤره سن من نییه یارب بئله نالان اولـــــــدوم؟ /

بیبینیدعلت چیست که من اینگونه گریان شدم
غلط ائتـدیم کی سنه واله و حئیران اولــــــــــــدوم. /

اشتباه کردم که بتو واله و حیران شدم
اودا یاخدین من بیچاره نی پروانه کیمــــــــــی، /

در آتش انداختی مرا مانند پروانه
آجیغین گـــــلدی مگر عاشیق انسان اولــــــــــدوم؟ /

بدت آمد که من عاشق انسان شدم
سود و سرمایه می مجموع ألیمدن آلــــــــــدین ، /

دار و ندارم را از دستم گرفتی
نییـــــه ؟ کیم زاهید اولوب مسجده دربان اولـــــدوم! /

چرا ؟ فقط بخاطر اینکه زاهد شدم و دربان مسجد شدم ؟
شیخ صنعان کیمی بوینوما سالدیم زنــــــــــار، /

مانند شیخ صنعان بر گردنم انداختی
اینــــــــــدی گل گؤر کی کلیسالارا رهبان اولدوم. /

حالا بیا ببین که برای کلیسا ها رهبان شدم .
ائتدیم اول دلبر ترسایا بوگون بیر سجـــــــــده، /

برای آن دلبر ترسا امروز یک سجده کردم
ایندی بیلدیم کی یقین من ده موسلمان اولــــــــدوم! /

حالا یقین کردم که من هم مسلمان شده ام
لله الحمد کی من کوفرده بولدوم ایمـــــــــــــان، /

حمد و ثنا که من ایمانم را در کفر بدست آوردم
کئــــــچن ایامه نه حاصیل که پشیمان اولــــــدوم! /

برای ایم گذشته پیشمان شدن حاصلی ندارد
گل نباتی ، دولانیم باشینا،وه! وه! نه گـــــــــــؤزه ل /

نباتی بیا ، دورت بگردم وه ! وه ! چقدر زیبا
جان وئریب ، یاره وفا راهینه قوربان اولــــــــــــدوم /

جان دادم و در راه یاره وفادار قربان شدم

هیچ نظری موجود نیست: