بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

۱۳۸۸ فروردین ۲۲, شنبه

موقعیت جغرافیایی شهرستان جلفا
شهرستان‌ جلفا در منتهي‌اليه‌ شمال‌ غرب‌ استان‌ آذربايجان‌ شرقي‌ واقع‌
شده‌ است‌ اين‌ شهرستان‌ ازشمال‌ با جمهوريهاي‌ آذربايجان ونخجوان‌ و
ارمنستان‌ به‌ وسيله‌ رود ارس‌ هم‌مرز بوده‌ واز جنوب‌ وجنوب‌ غربي‌ به‌
شهرستان‌ مرند و از غرب‌ به‌ شهرستان‌ خوي‌ و ماكو واز شرق‌ به‌شهر-
-ستان‌ كليبر محدودميشود.
نقشه
اين‌ شهرستان‌ داراي‌ دو بخش‌ به‌ نامهاي‌ :
1(بخش‌ مركزي‌ شهرستان‌ جلفا)
2 (بخش‌ سيه‌رود)
كه‌ بخش‌ مركزي‌ آن‌ شامل‌ دهستانهاي‌ ,ارسي‌ و شجاع
بخش‌ سيه‌رود شامل‌ دهستانهاي‌,داران‌، ديزمارغربي‌، نوجه‌مهر.. و همچنين‌
داراي‌ دو نقطه‌ شهري‌ به‌نامهاي‌ جلفا و هاديشهر و 42 آبادي‌ با جمعيتي‌
تقريبا" 25هزار نفر ميباشد.وسعت‌ شهرستان‌ جلفا درحدود 1100 كيلومتر
مربع‌ است‌.
آخرين‌ تقسيمات‌ كشوري‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ از وسعت‌ 1046/1 كيلومتر
مربعي‌ آن‌ 563/5كيلومترمربع‌ آن‌ متعلق‌ به‌ بخش‌ مركزي‌ با 2 دهستان‌ و 14
ابادي‌ و 543/6 كيلومترمربع‌ متعلق‌ به‌ بخش‌سيه‌رود با سه‌ دهستان‌ و 28 آبادي
‌ است‌.
شهرستان‌ جلفا از نظر وسعت‌ در مقايسه‌ با استان‌ تنها 1/7% درصد از كل‌
وسعت‌ استان‌آذربايجانشرقي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد.
شهرستان‌ جلفا از طرف‌ شمال‌ با دو كشور جمهوري‌ آذربايجان‌ و ارمنستان‌
هم‌ مرز مي‌باشد كه‌ اين‌امر اهميت‌ استراتژيك‌ آن‌ را مي‌افزايد چرا كه‌ پل‌
فلزي‌ نصب‌ شده‌ بر سه‌ راه‌ نخجوان‌، جلفا تنها راه‌ عبوراز اين‌ منطقه‌ مي‌باشد.
در ضمن‌ بين‌ ارمنستان‌ و ايران‌ نيز در اين‌ منطقه‌ پلي‌ زده‌ شده‌ و عبور و مرور انجام‌ مي‌پذيرد، مرز هردو كشورجمهوري‌ آذربايجان‌ و ارمنستان‌ با ايران‌ آبي‌ بوده‌ و رود
ارس‌ مرز طبيعي‌ آنها را تشكيل‌مي‌دهد و محورهاي‌ ارتباطي‌ آنها در اولي‌ از طريق‌ جلفا و دومي‌ از طريق‌ پل‌ نوردوز است‌.
ويژگيهاي‌ جغرافيائي‌ شهرستان‌ جلفا
جلفا، مركز شهرستان‌ جلفا در كنار رود ارس‌ در 38 درجه‌ و 56 دقيقه‌ عرض‌
شمالي‌ و 45 درجه‌ و 38دقيقه‌ طول‌ شرقي‌ از نصف‌النهار گرينوچ‌ قرار گرفته‌ و
فاصله‌ آن‌ از تهران‌ تقريبا" 800كيلومتر است‌.
شهر جلفا با 720 متر ارتفاع‌ از سطح‌ دريا از كوههاي‌ كم‌ ارتفاع‌ و دشتهاي‌ كم‌ وسعتي‌ در پاي‌ كوههاتشكيل‌ گرديده‌ كه‌ ناهمواريهاي‌ آن‌ بيشتر با جهت‌گيري‌
شرقي‌ و غربي‌ گسترش‌ يافته‌ است‌ كوههاي‌جلفادنباله‌ رشته‌ كوههاي‌
قره‌داغ‌ است‌ كه‌ از توده‌ آرارات‌ در مرز ايران‌ و شوروي‌ سابق‌ آغاز شده‌ و
رفته‌رفته‌ به‌ طرف‌ شرق‌ از ارتفاع‌ كوهها كاسته‌ ميشود. مهمترين‌ قله‌هاي‌
منطقه‌ كه‌ داراي‌ تشكيلات‌ رسوبي‌ميباشند عبارتند از: (کیامکی داغ ) با
ارتفاع‌ 3347متر)در 26 كيلومتري‌ جنوب‌ شرقي‌ جلفا )
(قره گوز) 2415متر
( ديوان‌ داغي‌ )با ارتفاع‌ 2257متر
( قله‌ علي‌ باشي)‌ و... كه‌ همگي‌ مجاور رود ارس‌ بوده‌ و محور اصلي‌ رشته‌
كوههاي‌ شهرستان‌ راتشكيل‌ ميدهند.
شهر جلفا در حوزه‌ آبريز رودخانه‌ ارس‌ واقع‌ شده‌ اين‌ رودخانه‌ از ارزروم‌ در تركيه‌ سرچشمه‌ گرفته‌ وبه‌ درياي‌ خزر ميريزد.
رودخانه‌ ارس‌ يكي‌ از منابع‌ بزرگ‌ آب‌ اين‌ سرزمين‌ بوده‌ كه‌ در صورت‌ استفاده‌ مي‌توانسته‌ اين‌ منطقه ‌را سيراب‌ كند ولي‌ به‌ علت‌ بالا بودن‌ سطح‌ زمين‌ در اين‌
سوي‌ ارس‌ و وجود كوههاي‌ بلند امكان‌ جريان‌آب‌ تنها به‌ وسيله‌ پمپاژ وجود
داشته‌ كه‌ اقدامات‌ اجراي‌ اوليه‌ آن‌ شروع‌ شده‌ است‌. رودهاي‌ ديگري‌ نيز از
دامنه‌ كوههاي‌ ايران‌ و آذربايجان‌ و ارمنستان‌ سرچشمه‌ گرفته‌ و وارد رود ارس‌
ميشوند مانند رودهاي‌مركن‌، گرگر، داران‌، دوزال‌ و
... در منطقه‌ به‌ غير از رودخانه‌ ارس‌ رود مهم‌ ديگري‌ كه‌ داراي‌ آب‌ دائمي‌باشد ، وجود ندارد

رودخانه‌هاي‌ كوچك‌ محلي‌ از نظر آبياري‌ براي‌ كشاورزي‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد
با استفاده‌صحيح‌ از آنها ميتوان‌ كمبود آب‌ كشاورزي‌ شهرستان‌ را جبران‌ كرد.
بارش‌ سالانه‌ جلفا در دره‌ ارس‌ در سال‌ 1373 به‌ ميزان‌ 205/7ميليمتر و در سال‌
1372 در حدود269/4ميليمتر بوده‌ است‌.

هیچ نظری موجود نیست: