بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

۱۳۸۸ اردیبهشت ۶, یکشنبه

شکارچی ها مهربان میشوند (برای تنوع )


شکارچی ها مهربان میشوند
پلوتارک از فلاسفه ی یونان میگوید تو از من می پرسی چرا فیثاغورث از خوردن گوشت جانوران پرهیز میکرده ...اما من بر عکس از تو سوال میکنم کدام انسان اول جرئت کرد که گوشت مردار را به دهان خود نزدیک بکند..که سر سفره ی خود اجساد کشته شده و لاشه استعمال بنماید و در شکم خودش اعضائی را غوطه ور سازد که لحظه ای پیش آواز بر می آوردند و غرش می نمودند و راه میرفتند و می نگریستند .چگونه چشم های او طاقت دیدار کشتار را آورد. چگونه توانست خون گرفتن و پوست کندن و تکه تکه کردن یک جانور بیچاره ی بدون دفاع را ببیند. چگونه توانست طاقت منظره ی گوشت های لرزان را بیاورد.جانورانی را که شما می خورید آنهائی نیستند که دیگران میخورند شما به خون حیوانات بی گناه آرام تشنه هستید که به هیچ کسی آزار نمی رسانند که به شما انس می گیرند . برای شما کار می کنند و شما به جای مزد خدمتشان آنها را می بلعید .

هیچ نظری موجود نیست: