بیایید سوم شهریور را بخاطر ایستادگی و شهادت سه سرباز سرافراز ایرانی ، در مقابل قوای تا بن دندان مسلح روس در سوم شهریور 1320 "روز جلفا " نام گذاری نماییم

۱۳۸۹ آذر ۱۸, پنجشنبه

آثار عندلیب قراحاداغی - قسمت دوم

حیاط حمام کردشت
آثار عندلیب قراحاداغی
قسمت دوم - به اهتمام استاد میرزا رسول اسماعیل زاده
اشعار
او در تمام قالبهای کلاسیک و فولکلوریک ، غزل ، رباعی ، مخمس ،مسجع ،معشر ، قوشما ، گرایلی ، حیدری و .....شعر گفته است .عندلیب به حق یکی از نمایندگان سرشناس شعرای ترک زبان آذربایجان است . اشعار او از دو قسمت ادبیات شفاهی و ادبیات کلاسیک آذربایجانی تشکیل یافته است . در ادبیات شفاهی یعنی سروده هایی که خوانندگان محلی ( عاشئق ها ) آن را با ساز و گروه نوازندگان می خوانند و این سروده ها مهارت بیشتری می طلبد، عندلیب تواناییو استادی قابل توجهی نشان داده است و هنوز بسیاریاز سروده های او به صورت ترانه های آذربایجانی توسط خوانندگان محلی خوانده می شود .
عندلیب قراجاداغی ، اولین شاعری است که اشعاری در قالب موسوم به "حیدری "(قایتاری ) شعر گفته است و شنوده را در این سبک واله و حیران میکند . او در اشعارش بیش از همه از عماد الدین نسیمی و ملا محمدفضولی ،تاثیر پذیرفته  و حتی بعضی از غزلهای فضولی رابه زیبایی تضمین کرده است .
عندلیب اشعاری به زبان فارسی هم داشته که بدست ما نرسیده است . در غزلهای او گاهی رایحه ِ ی عرفان و درویش مسلکی به چشم می خورد و بعید هم نیست که در دورانی از زندگانی خود به زیاضت و چله نشینی هم روی آورده باشد .در شعری که شرح حال خود را به "حسین خان "بیان می دارد ، میگوید :
دؤندردیم غزیمتیم وطندن ،
 تبریزه و گاه ایروانه ،
 بیر گوشه ی مسجد اولدو منزل ،
احسنت او منزل و مکانه ،
 اُول بقعه ده بیر نئچه زامانلار ،
 توکدوم در اشک دانه – دانه
و گاهی در اشعارش طعم طنز نیز احساس می شود که برای خوشایند و هم صحبتی دوستانش سروده است .
گرایلی لار
اکمیش
سواد وسمه دن قاشیت ،
بت شیرین مقال اکمیش ،
و یا باغ جنان ایچره،
 ایکی سرو شمال اکمیش ،

اگر طاق عبادتدیر،
 ویا محراب طاعت دیر ،
بو بیر اؤزگه صناعت دیر،
کی ، صنع لایزال اکمیش،

مگر تیغ فلک گوندور ،
ویا دیرناق تویغوندور ،
 ایکی شاخ همایوندور،
 جهان ایچره غزال اکمیش،

آچیب یا عندلیبین پر ،
قونوب سروه پرین سیلکر ،
و یا شاهین شکار ایستر ،
چکیلمیش اوجه بال اکمیش،
ادامه دارد ......

هیچ نظری موجود نیست: